Источник

31.5E 12266:H:27500 [magtisat]

Канал сканирован

Сегодня в 19:50:03

EPG обновлено

Сегодня в 19:51:02


Понедельник, 15 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
09:00саархиен латщи
09:00ар арис имфнрлаъиа
11:00сайнмтрнкн латщи сахарзедкн U20 - арвдмтима U20 (валднрдба)
11:00ар арис имфнрлаъиа
13:00равбис сиаюкддби
13:00ар арис имфнрлаъиа
13:15PRO 14, раумги 20 кдмстдри - унринрси (валднрдба)
15:00гиги 10 13 фимаки кнйнлнтиеи - кдкн (валднрдба)
15:00ар арис имфнрлаъиа
17:00PRO 14, раумги 20 щитаси - гравнмси (валднрдба)
17:00ар арис имфнрлаъиа
19:00равбис сиаюкддби
19:00ар арис имфнрлаъиа
19:15гиги 10 13 фимаки аиа - арлажи (валднрдба)
21:00ар арис имфнрлаъиа
22:00саархиен латщи
23:00ар арис имфнрлаъиа
Вторник, 16 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
09:00саархиен латщи
09:00ар арис имфнрлаъиа
11:00PRO 14, раумги 20 трдеижн - ламстдри (валднрдба)
11:00ар арис имфнрлаъиа
13:00равбис сиаюкддби
13:00ар арис имфнрлаъиа
13:15гиги 10 13 фимаки аиа - арлажи (валднрдба)
15:00сайнмтрнкн латщи сахарзедкн U20 - арвдмтима U20 (валднрдба)
15:00ар арис имфнрлаъиа
17:00PRO 14, раумги 20 йимвси - нсориси (валднрдба)
17:00ар арис имфнрлаъиа
19:00равбис сиаюкддби
19:00ар арис имфнрлаъиа
19:15PRO 14, раумги 20 лилнюикеа
19:45гиги 10 13 фимаки кнйнлнтиеи - кдкн (валднрдба)
21:00ар арис имфнрлаъиа
22:00саархиен латщи
23:00ар арис имфнрлаъиа
Среда, 17 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
09:00саархиен латщи
11:00PRO 14, раумги 20 дгимбурви -акстдри (валднрдба)
13:00равбис сиаюкддби
13:10EPCR щдкдмя заси, 14 фимаки еустдри - №аркдхуимси (валднрдба)
15:10сайнмтрнкн латщи сахарзедкн U20 - малибиа XV (оиргаоири)
17:00PRO 14, раумги 20 йнмаюти - бкужи (валднрдба)
19:00равбис сиаюкддби
19:15EPCR щдлоинмза заси, 14 фимаки сарасдмси - унринрси (валднрдба)
22:00саархиен латщи
Четверг, 18 Апреля
09:00саархиен латщи
11:00PRO 14, раумги 20 сйаркдтси - ыдбрд (валднрдба)
13:00равбис сиаюкддби
13:15гиги 10 13 фимаки кнйнлнтиеи - кдкн (валднрдба)
15:00EPCR щдлоинмза заси, 14 фимаки дгимбурви - ламстдри (валднрдба)
17:00EPCR щдкдмя заси, 14 фимаки еустдри - №аркдхуимси (валднрдба)
19:00равбис сиаюкддби
19:15сайнмтрнкн латщи сахарзедкн U20 - малибиа XV (валднрдба)
22:00саархиен латщи
Пятница, 19 Апреля
09:00саархиен латщи
EPCR щдлоинмза заси, 14 фимаки кдмстдри - акстдри (валднрдба)
равбис сиаюкддби
гиги 10 13 фимаки аиа - арлажи (валднрдба)
PRO 14, раумги 20 кдмстдри - унринрси (валднрдба)
EPCR щдкдмя заси, 14 фимаки йкдрлнми - мнрс№длотнми (валднрдба)
равбис сиаюкддби
сайнмтрнкн латщи сахарзедкн U20 - арвдмтима U20 (валднрдба)
22:00саархиен латщи
Суббота, 20 Апреля
09:00саархиен латщи
сайнмтрнкн латщи сахарзедкн U20 - малибиа XV (валднрдба)
PRO 14, раумги 20 трдеижн - ламстдри (валднрдба)
гиги 10 шдсарщдеи фимаки базули - юардби (оиргаоири)
EPCR щдлоинмза заси, 12 фимаки сарасдмси - ламстдри (оиргаоири)
PRO 14, раумги 20 лилнюикеа
EPCR щдкдмя заси, 12 фимаки ка рншдки - сдик шархси (оиргаоири)
21:55EPCR щдкдмя заси, 12 фимаки йкдрлнми - №аркдхуимси (оиргаоири)
Воскресенье, 21 Апреля
09:00саархиен латщи
гиги 10 шдсарщдеи фимаки базули - юардби (валднрдба)
EPCR щдлоинмза заси, 12 фимаки сарасдмси - ламстдри (валднрдба)
гиги 10, васаеаргми фимаки
EPCR щдлоинмза заси, 12 фимаки кдмстдри - тукужи (валднрдба)
EPCR щдкдмя заси, 12 фимаки йкдрлнми - №аркдхуимси (валднрдба)
21:00сайнмтрнкн латщи сахарзедкн U20 - малибиа XV (валднрдба)
22:55саархиен латщи
23:00ар арис имфнрлаъиа
Понедельник, 22 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа