Источник

31.5E 12207:V:27500 [Magtisat]

Канал сканирован

Сегодня в 02:37:03

EPG обновлено

Сегодня в 02:38:02


Понедельник, 22 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
09:00ар арис имфнрлаъиа
11:00ар арис имфнрлаъиа
13:00ар арис имфнрлаъиа
14:55аюаки албдби. (5 ьз)
15:00ар арис имфнрлаъиа
15:00гцис стугиа. (ваврыдкдба)
15:30снфн маъекишеикис сааетнрн вагаъдла. (вамлднрдбиз)
15:55аюаки албдби. (5 ьз)
16:00снфн маъекишеикис сааетнрн вагаъдла. (ваврыдкдба)
16:30гаеиз аюекдгиамис сацалнс стугиа
16:55аюаки албдби. (5 ьз)
17:00ар арис имфнрлаъиа
17:00сацалнс стугиа. (ваврыдкдба)
17:30гцис бнкнс - лдраб эихашеики га залза рнваеа
17:55аюаки албдби. (5 ьз)
18:00гцис бнкнс. (ваврыдкдба)
18:30ами йиймаыис сацалнс стугиа
19:00ар арис имфнрлаъиа
19:30аюаки албдби - лзаеари
20:30жеиаг аеакиамис садрзашнрисн стугиа
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:20гцис албдби. (10 ьз)
21:30гцис бнкнс. (вамлднрдбиз)
22:30виа ардшиыис цалис стугиа
23:00ар арис имфнрлаъиа
23:30гцис вагаъдлдбис вамлднрдба
Вторник, 23 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
07:30нбидхтиеис гика
09:00ар арис имфнрлаъиа
09:55аюаки албдби. (5 ьз)
10:00рдкивиури сайизюдби. (вамлднрдбиз)
10:55аюаки албдби. (5 ьз)
11:00ар арис имфнрлаъиа
11:00имтдрахтиеи
11:55аюаки албдби. (5 ьз)
12:00имтдрахтиеи. (ваврыдкдба)
12:30икиа щащибаиас гцис стугиа
12:55аюаки албдби. (5 ьз)
13:00ар арис имфнрлаъиа
13:00гцис стугиа. (ваврыдкдба)
13:30щедми грн
13:55аюаки албдби. (5 ьз)
14:00щедми грн. (ваврыдкдба)
14:30гцис стугиа
14:55аюаки албдби. (5 ьз)
15:00ар арис имфнрлаъиа
15:00гцис стугиа. (ваврыдкдба)
15:30яалкдт юуюашеикис сонртуки лилнюикеа
15:55аюаки албдби. (5 ьз)
16:00яалкдт юуюашеикис сонртуки лилнюикеа. (ваврыдкдба)
16:30мазиа лажамашеикис сацалнс стугиа
16:55аюаки албдби. (5 ьз)
17:00ар арис имфнрлаъиа
17:00сацалнс стугиа. (ваврыдкдба)
17:30гцис бнкнс
17:55аюаки албдби. (5 ьз)
18:00гцис бнкнс. (ваврыдкдба)
18:30лаъаън ваюнйиыис сацалнс стугиа
19:00ар арис имфнрлаъиа
19:30аюаки албдби - лзаеари
20:30мата зарюам-лнураеис га ламама аредкаыис вагаъдла
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:20гцис албдби. (10 ьз)
21:30гцис бнкнс. (вамлднрдба)
23:00ар арис имфнрлаъиа
23:30гцис вагаъдлдбис вамлднрдба
Среда, 24 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
07:30нбидхтиеис гика
09:00ар арис имфнрлаъиа
09:55аюаки албдби. (5 ьз)
10:00вагаъдлис вамлднрдба
10:55аюаки албдби. (5 ьз)
11:00ар арис имфнрлаъиа
11:00имтдрахтиеи
11:55аюаки албдби. (5 ьз)
12:00имтдрахтиеи. (ваврыдкдба)
12:30икиа щащибаиас гцис стугиа
12:55аюаки албдби. (5 ьз)
13:00ар арис имфнрлаъиа
13:00гцис стугиа. (ваврыдкдба)
13:30щедми грн
13:55аюаки албдби. (5 ьз)
14:00щедми грн. (ваврыдкдба)
14:30гцис стугиа
14:55аюаки албдби. (5 ьз)
15:00ар арис имфнрлаъиа
15:00гцис стугиа. (ваврыдкдба)
15:30базулис стугиа
15:55аюаки албдби. (5 ьз)
16:00базулис стугиа. (ваврыдкдба)
16:30мазиа лажамашеикис сацалнс стугиа
16:55аюаки албдби. (5 ьз)
17:00ар арис имфнрлаъиа
17:00сацалнс стугиа. (ваврыдкдба)
17:30гцис бнкнс
17:55аюаки албдби. (5 ьз)
18:00гцис бнкнс. (ваврыдкдба)
18:30сацалнс стугиа
19:00ар арис имфнрлаъиа
19:30аюаки албдби - лзаеари
20:30еапа нзарашеикис сааетнрн вагаъдла
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:20гцис албдби. (10 ьз)
21:30мимн ратишеикис цалис стугиа
22:30бнмгн лыимарашеикис цалис стугиа
23:00ар арис имфнрлаъиа
23:30гцис вагаъдлдбис вамлднрдба
Четверг, 25 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
07:30нбидхтиеис гика
09:00ар арис имфнрлаъиа
09:55аюаки албдби. (5 ьз)
10:00веамъа кажарашеикис лраеаки фдри
10:55аюаки албдби. (5 ьз)
11:00ар арис имфнрлаъиа
11:00имтдрахтиеи
11:55аюаки албдби. (5 ьз)
12:00имтдрахтиеи. (ваврыдкдба)
12:30ами хдъбаиас гцис стугиа
12:55аюаки албдби. (5 ьз)
13:00ар арис имфнрлаъиа
13:00гцис стугиа. (ваврыдкдба)
13:30щедми грн
13:55аюаки албдби. (5 ьз)
14:00щедми грн. (ваврыдкдба)
14:30гцис стугиа
14:55аюаки албдби. (5 ьз)
15:00ар арис имфнрлаъиа
15:00зийн фнфюаыис гцис стугиа. (ваврыдкдба)
15:30ламама аредкаыис сааетнрн вагаъдла
15:55аюаки албдби. (5 ьз)
16:00ламама аредкаыис сааетнрн вагаъдла. (ваврыдкдба)
16:30мазиа лажамашеикис сацалнс стугиа
16:55аюаки албдби. (5 ьз)
17:00ар арис имфнрлаъиа
17:00сацалнс стугиа. (ваврыдкдба)
17:30гцис бнкнс - лдраб эихашеики га залза рнваеа
17:55аюаки албдби. (5 ьз)
18:00гцис бнкнс. (ваврыдкдба)
18:30сацалнс стугиа
19:00ар арис имфнрлаъиа
19:30аюаки албдби - лзаеари
20:30жеиаг аеакиамис садрзашнрисн стугиа
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:20гцис албдби. (10 ьз)
21:30гцис бнкнс. (вамлднрдбиз)
22:30бнмгн лыимарашеикис цалис стугиа
23:00ар арис имфнрлаъиа
23:30ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
Пятница, 26 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
07:30ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
09:55ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
саьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
21:20ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
21:30ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
22:30ьимасаацгвнлн дздри - ьиздки оарасйдеи
23:30ьимасаацгвнлн дздри
Суббота, 27 Апреля
07:30ьимасаацгвнлн дздри
09:55ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
ьимасаацгвнлн дздри
21:30ьимасаацгвнлн дздри
23:30саацгвнлн дздри
Воскресенье, 28 Апреля
09:30саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
саацгвнлн дздри
21:30саацгвнлн дздри
23:00ар арис имфнрлаъиа
Понедельник, 29 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа