Источник

31.5E 12207:V:27500 [Magtisat]

Канал сканирован

Сегодня в 15:24:02

EPG обновлено

Сегодня в 15:25:02


Понедельник, 15 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
09:00ар арис имфнрлаъиа
11:00ар арис имфнрлаъиа
11:00гнйф лснфкин ждлнгам (12 сдриа)
11:30гнйф ра арис рдакураг щедмс сайедбши (12 сдриа)
12:00щдлоинмза кивис пурмаки
12:30иуедмтусис истнридби
13:00ар арис имфнрлаъиа
13:00киедроуки - щдкси
15:00ар арис имфнрлаъиа
15:00суодр латщи
16:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (13-14 сдриа)
17:00ар арис имфнрлаъиа
17:00гнйф лснфкин ждлнгам (13 сдриа)
17:30вагаъдла лдригиами
18:00лю. фикли лигктнмши
19:00ар арис имфнрлаъиа
20:00сдриаки. ъюдки ыацки. (4 сджнми, 6 сдриа)
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:00вагаъдла арбитрапи
22:00LIVE кдвамдси - рдаки
23:00ар арис имфнрлаъиа
Вторник, 16 Апреля
00:00NBA TV
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
08:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (13-14 сдриа)
09:00ар арис имфнрлаъиа
09:00сдриаки. едкури вуки (133-134-135 сдриа)
11:00ар арис имфнрлаъиа
12:00гнйф лснфкин ждлнгам (13 сдриа)
12:30гнйф ра арис рдакураг щедмс сайедбши (13 сдриа)
13:00ар арис имфнрлаъиа
13:00йр. оакаси - сити
15:00ар арис имфнрлаъиа
15:00суодр латщи
16:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (15-16 сдриа)
17:00ар арис имфнрлаъиа
17:00вагаъдла илдгис фснми
18:00№нкамгиис лилнюикеа
19:00ар арис имфнрлаъиа
19:00EUROPEBET вазалашдба
19:30щдлоинмза кивис пурмаки
20:00сдриаки. ъюдки ыацки. (4 сджнми, 7 сдриа)
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:00щдлоинмза кивис стугиа
22:00LIVE иуедмтуси - аиахси
Среда, 17 Апреля
00:00NBA TV
08:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (15-16 сдриа)
09:00унтфнрги - арсдмаки
11:00гнйф лснфкин ждлнгам (14 сдриа)
11:30гнйф ра арис рдакураг щедмс сайедбши (14 сдриа)
12:00имвкисис лилнюикеа
13:00барсдкнма - ламщдстдри
15:00суодр латщи
16:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (17-18 сдриа)
17:00гнйф лснфкин ждлнгам (15 сдриа)
17:30футсаки
18:00лю. фикли ичн фкими
20:00сдриаки. ъюдки ыацки. (4 сджнми, 8 сдриа)
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:00щдлоинмза кивис стугиа
22:00LIVE сити - тнтдм№дли
23:00ар арис имфнрлаъиа
Четверг, 18 Апреля
00:00NBA TV
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
08:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (17-18 сдриа)
09:00ар арис имфнрлаъиа
09:00удсйа-барсдкнма
11:00ар арис имфнрлаъиа
11:00гнйф лснфкин ждлнгам (15 сдриа)
11:30гнйф ра арис рдакураг щедмс сайедбши (15 сдриа)
12:00дсоамдзис лилнюикеа
13:00ар арис имфнрлаъиа
13:00онртн - киедроуки
15:00ар арис имфнрлаъиа
15:00суодр латщи
16:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (19-20 сдриа)
17:00ар арис имфнрлаъиа
17:00гнйф лснфкин ждлнгам (16 сдриа)
17:30гнйф ра арис рдакураг щедмс сайедбши (16 сдриа)
18:00лю. фикли сауйдздсн лала
19:00ар арис имфнрлаъиа
20:00сдриаки. ъюдки ыацки. (4 сджнми, 9 сдриа)
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:00дерноа кивис стугиа
22:00LIVE маонки - арсдмаки
23:00ар арис имфнрлаъиа
Пятница, 19 Апреля
00:00NBA TV
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
09:00маонки - арсдмаки
09:00ар арис имфнрлаъиа
11:00NHL-ис лилнюикеа
11:00ар арис имфнрлаъиа
12:00гнйф лснфкин ждлнгам (16 сдриа)
12:30гнйф ра арис рдакураг щедмс сайедбши (16 сдриа)
13:00аимтраюти - бдмфийа
13:00ар арис имфнрлаъиа
15:00суодр латщи
15:00ар арис имфнрлаъиа
16:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (21-22 сдриа)
гнйф лснфкин ждлнгам (17 сдриа)
ар арис имфнрлаъиа
гнйф ра арис рдакураг щедмс сайедбши (17 сдриа)
онртувакиис лилнюикеа
знх шну фнйуси
ар арис имфнрлаъиа
LIVE йаказбурзи. дернкива. бугнщмнсти - ъредма жеджга
21:00ар арис имфнрлаъиа
22:15LIVE йаказбурзи. дернкива. рдаки - оамазимаийнси
Суббота, 20 Апреля
00:15NBA TV
09:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (23-24 сдриа)
сдриаки. ъюдки ыацки. (4 сджнми, 6-7 сдриа)
вагаъдла илдгис фснми
ордлидркивис салчарн
ка кивис салчарн
LIVE сдкта - пирнма
лю. фикли аеиатнри
иуедмтусис пурмаки
LIVE миуйаски - сауз№длотнми
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:45LIVE барсдкнма - снсидгаги
23:00ар арис имфнрлаъиа
23:45NBA TV
Воскресенье, 21 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
09:00амилаъиа. .лснфкинс варшдлн еики фнвзам дрзаг. (25-26 сдриа)
09:00ар арис имфнрлаъиа
сдриаки. ъюдки ыацки. (4 сджнми, 8-9 сдриа)
ар арис имфнрлаъиа
вагаъдла илдгис фснми
LIVE кдеамтд - дсоаминки
ар арис имфнрлаъиа
LIVE юдтафд - сдеикиа
ар арис имфнрлаъиа
щдлоинмза кивис пурмаки
ар арис имфнрлаъиа
иуедмтусис истнридби
LIVE йаргифи - киедроуки
ар арис имфнрлаъиа
лю. фикли еалдюи лнгис
21:00ар арис имфнрлаъиа
21:50лю. фикли эриэима
23:00ар арис имфнрлаъиа
23:20NBA TV
Понедельник, 22 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа
03:00ар арис имфнрлаъиа
05:00ар арис имфнрлаъиа
07:00ар арис имфнрлаъиа
09:00ар арис имфнрлаъиа
ар арис имфнрлаъиа
ар арис имфнрлаъиа
ар арис имфнрлаъиа
ар арис имфнрлаъиа
ар арис имфнрлаъиа
21:00ар арис имфнрлаъиа
23:00ар арис имфнрлаъиа
Вторник, 23 Апреля
01:00ар арис имфнрлаъиа